fredag 15 juni 2012

Dagens ord: stoffträngsel

Det är efterarbetsdagar på jobbet, alltså dagar då lärarna arbetar och eleverna gått på sommarlov. Under sådana dagar fortbildar vi oss och utvärderar vårt arbete. På gårdagens fortbildning lärde jag mig massor av matnyttigt så som att det råder stoffträngsel i nya ämnesplanerna. Med stoffträngsel menar man att mycket ska hinnas med på kort tid.

Under dessa terminens sista skälvande jobbdagar, sommarlovets väntrum, har jag märkt att proppen dragits ur, energin flugit sin kos. Jag läser inte på tågresan till jobbet ens. Det får mig att tro att det nog varit stoffträngsel på andra ställen än i ämnesplanerna. Mitt huvud, exempelvis.

Fortbildning - check!
Utvärdering - check!

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...