onsdag 28 april 2010

Hur får vi eleverna att ta ansvar?

Elevernas ansvar för sin studiesituation (eller brist därpå) är en het potatis i skolan just nu. Få som arbetar i skolans värld har väl undgått diskussioner kring ansvarsfrågan, kan jag tänka. Problemen och tänkta lösningar presenteras i media, i lärarrummet och på den politiska arenan. Hur ska vi få eleverna att ta ansvar för sin skolgång, komma i tid, göra läxor, sluta skolka? Här kommer några lästips:

En bok som tangerar området ansvar och som reder ut orsakerna till ungdomars, och vuxnas, brist på det samma är David Eberhards I trygghetsnarkomanernas land (2007). Denna bok har blir en stor snackis på mitt jobb och min mans något tummade exemplar är nu hos sin femte läsare. Psykiatern David Eberhard skriver att vårt överdrivna behov av trygghet och kontroll i praktiken gör oss allt räddare och livsoförmögna. Han gör upp med allt ifrån curlingföräldrar till sjukskrivningar. Speciellt intressant är kapitlet "Den misslyckade skolan", där Eberhard pekar på att bristen på konsekvenser har varit en missriktad välvilja som genererat brist på ansvar hos våra unga: "Inom pedagogiken och beteendevetenskapen har man funnit att positiv feedback fungerar bättre än negativ, vilket skolan tagit fasta på och därför tagit bort alla bestraffningar. Man har då glömt flera saker. Dels kan de positiva feedbacken mycket väl följa efter en bestraffning /.../ Dessutom har man ignorerat alla de undersökningar som visar att också negativ feedback på olämpliga beteenden har positiv effekt, åtminstone om den upplevs som konstruktiv". Här kan du hitta vad andra bloggare skriver om I trygghetsnarkomanernas land - Sverige och det nationella paniksyndromet av David Eberhard.

I Ann Heberleins bok Det var inte mitt fel - om konsten att ta ansvar (2008) finns också mycket material att hämta för den som tycker att vi behöver lära oss att ta konsekvenserna av vårt eget handlande. Efter att ha läst boken fick jag så mycket vatten på min kvarn att jag satte välförtjänt IG på flera elever utan att känna minsta ångest, vilket annars kan vara fallet. Det var inte mitt fel - om konsten att ta ansvar är en bok som gör upp med att vara kränkt och manar till ansvar för våra handlingar. Mycket uppfriskande! Här kan du hitta vad andra bloggare skriver om Det var inte mitt fel! - om konsten att ta ansvar av Ann Heberlein.

I den nya gymnasiereformen (GY11) pratas det om entreprenöriellt lärande som en metod och ett synsätt att skapa engagemang och ansvar hos eleverna. Det handlar inte om att eleverna ska skapa företag på löpande band, utan att göra ungdomarna till eldsjälar med ta-sig-församhet. Nutek har gett ut en enkel och lättläst bok som heter Så tänds eldsjälar (2007) för den som vill läsa mer. Här kan du hitta vad andra bloggare skriver om Så tänds eldsjälar.

Det är en spännande tid för skolutveckling och det ska bli intressant att se vilken väg skolan ska gå framöver. Den som lever får se. 

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...